שֵׁרוּת

תוכן שירותים 

פרויקטים של התאמה אישית של תאורה דקורטיבית.

ייצור OEM למוצרים כלליים עם מחיר EXW.

רכיבים ואספקת חומרי גלם.

סוכן רכש בסין, בדיקת סחורות.

תוכן שירותים 

פרויקטים של התאמה אישית של תאורה דקורטיבית.

ייצור OEM למוצרים כלליים עם מחיר EXW.

רכיבים ואספקת חומרי גלם.

סוכן רכש בסין, בדיקת סחורות.

אחרי שירות

עבור המוצרים מאיתנו, אנו מספקים שנתיים אחריות לפחות.
אם למוצרים יש בעיה באיכות, אנו יכולים לספק מוצרים אצווה חדשים בהקדם האפשרי או להחזיר.